Psichologinės paslaugos
 
Pasirūpink savimi !

Mindfulness mokymai organizacijoms

Kolektyvams siūlome veiklos efektyvumą auginančias mokymų paslaugas.

MINDFULNESS MOKYMAI DARBUOTOJAMS PADEDA:

 • Vystyti asmeninį kognityvinį ir emocinį intelektą.
 • Ugdyti lyderystės ir strateginio mąstymo įgūdžius.
 • Kurti darnius tarpasmeninius ryšius su kolegomis ir klientais.
 • Lavinti kūrybiškumą ir optimizuoti produktyvumą.
 • Auginti pasitenkinimo, gerbūvio pojūtį darbe.


MOKYMAI PRITAIKYTI JŪSŲ ORGANIZACIJOS POREIKIAMS:

 • 1 val. įvadinė paskaita, supažindinanti su Mindfulness.
 • 2,5 val. seminaras su baziniu praktiniu Mindfulness mokymu.
 •  Dienos 7 val. seminaras, apimantis papildomas temas ir išplėstines Mindfulness praktikas.
 • 8 sav. pilnas Mindfulness kursas organizacijoms - 27 val. arba 36 ak.val.
 • Galime sudaryti jūsų poreikius atitinkančią programą.


PAGRINDINĖS MINDFULNESS TEMOS:

 1. Kas yra dėmesingas įsisąmoninimas - mindfulness?
 2. Kaip suvokiame pasaulį? Kognityvinio-emocinio intelekto pagrindai.
 3. Kūno sąmoningumo ugdymas. Bazinės mindfulness praktikos.
 4. Stresas ir kaip jį galime įveikti įsisąmonintu būdu?
 5. Kaip tvarkytis su stresą keliančiomis mintimis ir jausmais? Išplėstinės mindfulness praktikos.
 6. Dėmesingas bendravimas, bendradarbiavimas ir konfliktų sprendimas.
 7. Pasirūpinimas savimi - lyderystės ir produktyvumo įgūdžių ugdymas.
 8. Mindfulness praktikų naudojimas, kuriant kolektyvinį gerbūvį darbe.


MOKYMUS ORGANIZUOJA - Andrius Sutkevičius
* Sertifikuotas mindfulness mokytojas (sertifikatas LĮGPA-M/071).
* Asmeniškai praktikuojantis mindfulness virš 5 metų.
* Bendradarbiaujantis su dr. Juliumi Neverausku. Pokalbiai "Žmogaus institutas".
* Turintis mokymų patirties įmonių kolektyvams.
* Aktyviai vedantis mindfulness mokymus grupėse ir individualiai Klaipėdoje.


Registruokitės NEMOKAMAI konsultacijai:Mūsų klientai ir partneriai: